Mikä ihmeen työnantajamielikuva?

työnantajamielikuva finders seekers

Työnantajamielikuva on kaikkien huulilla

Sanotaan, että organisaatiolla on työnantajamielikuva jo ensimmäistä päivästä lähtien, halusit tai et. Työmarkkinoilla pelataan nyt brändeillä. Vetovoimaisimmat yritykset panostavat työnantajamielikuvansa kehittämiseen. Mitä se käytännössä tarkoittaa, miksi sillä on merkitystä, ja mistä aloittaa vaikuttavan työnantajamielikuvan rakentaminen?

Työnantajamielikuva on tosiasiassa ikkuna yrityksen jokapäiväiseen elämään. Olet asian ytimessä, kun mietit minkä tahansa firman olemassaolon tarkoitusta, heidän tapaansa tehdä työtä, sekä heidän yrityskulttuuriaan. 

Mielikuva työnantajasta pohjautuu kaikkiin niihin signaaleihin, jotka viestivät näistä asioista. Oli se sitten työntekijöiden some-postauksia, firmasta kirjoitettuja uutisia, hakijakokemusta, urasivuja tai firman edustajan kanssa juttelua. Tai urbaaneja legendoja.

Mitä työnantajamielikuva on?

Työnantajamielikuva (englanniksi employer branding) on käyntikortti yrityksen rekrytointiprosessissa. Se perustuu työnhakijoiden sekä työntekijöiden kokemuksiin ja näkemyksiin yrityksestä työnantajana

Työnantajakuva kertoo tarinaa yrityksen vision ja mission toteutumisesta käytännön tasolla ja päivittäisessä toiminnassa. Yrityksen arki, kuka kukin on, mitä he tekevät ja miksi viestii siitä, kuinka viihtyisä työpaikka kyseinen yritys on tai miten sitoutuneita organisaatioon työntekijät ovat. 

Vahvimmillaan yrityksen työnantajamielikuva muodostuu orgaanisesti työntekijöiden oma-aloitteisesti tuottaman ja jakaman sisällön avulla.

Mistä koko juttu lähti liikkeelle?

Käsitteen työnantajamielikuva / employer branding, ovat alunperin kehittäneet Simon Barrow ja Tim Ambler. Heidän mukaansa, työnantajabrändi on ”työsuhteen mahdollistama toiminnallisten, taloudellisten ja psykologisten etujen paketti, joka liitetään työnantajaorganisaatioon”.

Tämä on mielestämme edelleen relevantti ja osuva määritelmä.

Työmarkkinoiden kehittyessä kilpailu osaavasta ja koulutetusta työvoimasta alkoi kiristyä vuosituhannen vaihtuessa. Nopean teknologisen kehityksen tuloksena syntyi pula osaajista, sillä päteviä tekijöitä ei ollut tarjolla samalla volyymilla kuin mitä kasvavat yritykset olisivat halunneet heitä palkata. Etenkin McKinsey & Co:n lanseeraama termi ”War for Talent”, josta Harward Business Press julkaisi myös saman nimisen kirjan, nosti työnantajamielikuvan käsitteen laajempaan tietoisuuteen.

Internetin yleistyessä ihmisillä oli yhtäkkiä ovi avoinna maailmanlaajuiseen tietoverkkoon, mikä loi yrityksille uudenlaisen tarpeen ja lisäsi halukkuutta kehittää yrityskuvaa. Barrow ja Ambler puolestaan tarjosivat luomansa konseptin myötä työnantajille uudenlaisen markkinointityökalun, joka keskittyi nimenomaan osaavan työvoiman houkutteluun ja antoi yrityksille enemmän mahdollisuuksia ottaa ohjat käsiinsä ja vaikuttaa omaan brändiinsä työnantajana.

Työnantajamielikuva rekrytoinnissa?

Se, miten, missä ja milloin työtä tehdään on muuttunut viimeisten parin vuoden aikana merkittävästi yhteiskunnallisessa mittakaavassa. Kauas on tultu ajoista, jolloin halutuimmat työpaikat löytyivät yrityksistä, jotka tarjosivat pulleimman palkkapussin. Yhä useammin työntekijät odottavat yritysten tarjoavan palkka- ja etupaketissaan taloudellisten hyötyjen lisäksi myös muita etuja

Esimerkiksi henkisiin etuihin voitaisiin katsoa yrityksen arvolupauksen täyttyminen ja vision toteutuminen yrityksen sisäisessä kulttuurissa. Nämä työn mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä korostavat tekijät lisäävät yrityksen arvomaailmaan samaistuvien työntekijöiden sitoutuneisuutta, mikä puolestaan edesauttaa parempien tulosten saavuttamista ja siten myös lisää yrityksen kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Kuten kaikki brändityö, myös työnantajamielikuvan kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä ja jatkuvaa tekemistä. Läpinäkyvällä ja rehellisellä viestinnällä voidaan onnistuneesti tuoda esiin yrityksen arvoja, arkea, strategiaa ja kulttuuria eri kanavissa. Näin on mahdollista tavoittaa tärkeiden yhteistyökumppaneiden ja asiakaskohderyhmien lisäksi myös avainasemassa olevat osaajat ja sitouttaa heidät yrityksen toimintaan jo rekrytointiprosessin alkuvaihessa, tai jopa sitä ennen.

Sijoitus organisaation tulevaisuuteen

Onnistunut työnantajamielikuva on siis pitkän aikavälin sijoitus, joka kyllä maksaa itsensä takaisin. Työnantajamielikuvaa kehittämällä voidaan välttää epäonnistuneiden rekrytointien aiheuttamat tappiot, jotka voivat helposti maksaa yritykselle jopa kymmeniä tuhansia euroja. 

Hyvin toteutettuna työnantajabrändi varmistaa:

 • Onnistuneen rekrytointiprosessin
 • Antaa yritykselle neuvotteluvaraa rekrytoinnissa
 • Vähentää työvoiman vaihtuvuutta
 • Säästää mahdollisten uusintarekrytointien aiheuttamat kustannukset

Esimerkiksi, jos yksi henkilön arvoista on ilmastonmuutoksen ehkäiseminen, hän on luultavasti henkilökohtaisella tasolla omistautuneempi työlleen organisaatiossa kuten Vaisala. Tai jos henkilölle liikunta ja hyvinvointi ovat lähellä sydäntä, löytää hän omille arvoilleen sopivat projektit Amer Sports Digitalin parista.

Oikein tehty työnantajamielikuvatyö on pitkän aikavälin satsaus onnistuneisiin työnantaja-työntekijä -matcheihin. Oletko tullut ajatelleeksi, että jopa yksi epäonnistunut rekrytointi maksaa helposti kymmeniä tuhansia euroja? Puhumattakaan siitä, että työnantajamielikuvasi on kärsinyt ja et pysty aloittamaan keskusteluja oikean osaajakohderyhmän kanssa?

Työnantajamielikuvan kehittäminen

Mielikuvatyö on jatkuvaa kehittämistä ja vaikuttamista niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Vaikka brändityö helposti leimataan päälle liimatuksi konsulttihömpäksi, sen ei tarvitse olla niin. 

Yksinkertaisuudessaan, työnantajamielikuva sanoittaa yrityksen arkea, arvoja strategiaa, sekä kulttuuria avainosaajille eri kanavissa. Esimerkiksi, jos haluat puhutella Z-sukupolvea, mietit ehkä YouTuben ja brändilähettiläiden käyttöä.

 1. Kartoita sisäisesti ja ulkoisesti organisaatiosi tämänhetkinen työnantajamielikuva. Hyväksy tosiasiat – sinulla on jo työnantajamielikuva, halusit tai et. Ota siitä omistajuus – jos et tee sitä itse, joku muu tekee. Googleta ja tongi sosiaalisesta mediasta, mitä yrityksestänne sanotaan. Kysy mielikuvaa työntekijöiltänne.

 2. Hyväksy, että työnantajamielikuvan kehittäminen on pitkäjänteistä puuhaa, joka keskittyy organisaation identiteettiin ja työntekijöiden odotuksiin organisaatiosta työnantajana. Tulokset seuraavat pitkäjänteistä työtä, joten varmista organisaation sisäinen sitoutuminen työnantajamielikuvan kehittämiseen. Osaajapulan valtaamilla aloilla työntekijät valitsevat työnantajat yhtä lailla kuin työnantajat valitsevat työntekijänsä.

 3. Kirkasta organisaatiosi liiketoimintastrategia, arvot, missio ja kulttuuri.

 4. Määrittele tavoiteltu osaajaryhmä, jota haluat puhutella.
  Ota selvää, mitä juuri he odottavat työnantajalta; mitkä arvot ja työnantajan ominaisuudet ovat heille tärkeitä. Tutki, miten eroat muista työnantajista näiden osalta. 

 5. Kommunikoi ja keskustele tämän osaajaryhmän kanssa.
  Oikeissa kanavissa, oikeaan aikaan ja osaajaryhmää puhuttelevalla viestillä.

 6. Pidä työnantajalupauksesi.
  Brändi on annettu lupaus, jonka käytäntö lunastaa. Työnantajamielikuva syntyy näiden yhdistelmästä.

Psst: Olemme luoneet myös kätevän budjettipohjan työnantajamielikuvan resurssien varmistamiseen (pohja on englanniksi).

Kun tarvitset apua

Voit tutustua Finders Seekersin tarjoamiin Tech Työnantajamielikuva -palveluihin.

Laita rohkeasti suoraan viestiä työnantajamielikuvia arjessaan viilaavalle tiimillemme!

Petra (LinkedIn)
💌 [email protected]
📞 +358 400 653 089

Vivi (LinkedIn):
💌 [email protected]
📞 +358 50 572 9470

Tai laita yhteydenottolomake tulille!

 • Voit valita useamman vaihtoehdon.
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Artikkelin lähteet

Backhaus and Tikoo, Conceptualizing and researching employer branding, 2004

Lawler, From human resource management to organizational effectiveness, 2005

Sengupta, A., Bamel, U., & Singh, P., Value proposition framework: implications for employer branding, 2015

Kaur, P., Sharma, S., Kaur, J., & Sharma, S. K., Using Social Media for Employer Branding and Talent Management: An Experiential Study, 2015

Ambler and Barrow, The employer brand, 1996

Ewing et al., Employment Branding in the Knowledge Economy, 2002

McKinsey & Company, 1997

Jeff Fromm, Gen Z In The Workforce: How To Recruit And Retain Youth Generations,

https://www.forbes.com/sites/jefffromm/2018/07/03/gen-z-in-the-work-force-how-to-recruit-and-retain-youth-generations/#4d18376f7569 

😎
Hey there!!

Welcome to the game!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Let's go!
Going good!

Your Progress

/7

Collect rest of the pieces!

 • Each piece fills a part of the light bulb
 • Search the website to find them
 • Find them all to get the prize

Congrats! You collected all the pieces

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

Claim your prize

About Piece 1

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 3

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 4

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 5

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 6

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 7

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

🎉
Claim your prize!

A free workshop session is on us!

Provide you info below:

Good Job!

Piece 1 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 2 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 3 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 4 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 5 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 6 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 7 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!

Check your progress anytime.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!