Rekrytoinnin vallankumous – resursseista osaajastrategiaan

Globalization has changed us into a company that searches the world, not just to sell or to source, but to find intellectual capital – the world’s best talents and greatest ideas. – Jack Welch
Niinhän se on, ilman osaajia ei ole organisaatioitakaan. Ja ilman hyviä osaajia ei ole hyviä organisaatioita.
Yritykset käyttävät paljon aikaa ja osaamista liiketoiminnan suunnan määrittelyyn, mutta miten saada osaajastrategia ja rekrytointi tukemaan liiketoiminnan tavoitteita? Entä, miten tuoda osaajavetoisuus osaksi yrityksen keskeisintä liiketoiminnallista strategiaa?

1. Kirkasta yrityksen missio, visio ja tavoitteet

Back to the basics. Osaajavetoisen strategian määrittelyssä on keskeistä muistuttaa sidosryhmiä yrityksen liiketoiminnan missiosta ja tavoitteista – mihin uskotaan, minne laivamme on matkalla ja mitkä ovat mitattavat KPIt.

2. Miten ihmisiin liittyvät prosessit tukevat liiketoimintaa?

Vaikka HR:n ja rekrytoinnin rooli on muuttunut keskeisemmäksi osaksi liiketoiminnan strategian toteutumista, useimmat osaajiin keskittyvät strategiat ja prosessit silti epäonnistuvat aidosti tukemaan liiketoiminnan tarpeita. Keskeisintä osaajastrategian määrittelyssä on vastata kysymykseen; minkälaisia taitoja, asenteita ja ominaisuuksia tarvitsemme tavoitteidemme saavuttamiseksi? Tätä seuraa luonnollinen kysymys – mitä meiltä löytyy jo talon sisältä ja minkälaista osaamista meidän täytyy houkutella ulkopuolelta?

3. Rakenna osaaja-arkkitehtuuri

Kun on määritelty pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteiden kannalta kriittisimmät osaajaprofiilit, on aika ryhtyä rakentamaan osaaja-arkkitehtuuria. Osaaja-arkkitehtuuri määrittelee mm. organisaation HR-prosessit, arvot, ja organisaatiorakenteen. Mietitään, millaisia näiden arkkitehtuurien tulee olla, jotta ne palvelisivat liiketoimintaa mahdollisimman hyvin. Lisäksi mietitään mitkä ovat odotukset osaamisesta eri osaajasegmenteille (esim. b-2-b myyjät, softa-arkkitehdit). Laaditaan ohjelma halutun osaamisen saavuttamiselle mm. koulutuksilla ja vastuualueiden määrittelyllä. Lopulta mietitään, millaista osaamista oman talon sisältä ei vielä löydykään.
Sisäisen auditoinnin tekeminen on tärkeää, ja sen tulisi perustua käytettävissä olevaan objektiiviseen dataan. Päätöksiä tehdään todellisten tarpeiden pohjalta, ei satunnaisten mielihalujen mukaan.
Lopulta suunnataan katse yrityksen osaajavetoisuuden vahvistamiseen – keitä ovat ne henkilöt, joita organisaation tulisi houkutella osaksi yritystä? Mikä voisi vahvistaa jo olemassa olevia ominaisuuksia? Millaiset asenteet ja arvot vahvistavat yrityksen kulttuuria ja tukevat strategiaa. Mistä näitä osaajaryhmiä saadaan ja miten heitä houkutellaan? Mikä heihin vetoaa juuri sinun organisaatiosi viestissä?

4. Sitouta sidosryhmät

Helpommin sanottu kuin tehty! Usein hyvätkin strategiat jäävät toteuttamatta, sillä sidosryhmiä ei ole määritelty tai heitä ei ole osallistettu.
Keskeisin sidosryhmä on luonnollisesti inspiroivat HR-johtajat. HR-johtajien on osattava auttaa organisaatiota tekemään osaajavetoisuudesta keskeinen osa liiketoiminnan strategiaa ja myytävä se palkkaaville esimiehille, johdolle ja no, oikeastaan kaikille. Vive le HR – vive le kulttuurin kehitys ja sen kommunikointi!
Myös rekrytoijan roolia ja kompetensseja tulee miettiä uudelleen, ajatella heitä Talent Acquisition -konsultteina tai -neuvonantajina. Ei rajoiteta rekrytoijan roolia koskemaan ainoastaan palkkaavien esimiesten toiveiden toteuttajaa. Rekrytoijat toimivat siltana osaajamarkkinoille ja auttavat organisaatiota muuttumaan osaajavetoiseksi.
Oletko kiinnostunut kehittämään organisaatiotasi osaajavetoisemmaksi? Kiinnostaako osaaja-arkkitehtuuri? Ota yhteyttä Sofiaan: 050 548 9128 tai jätä meille yhteydenottopyyntö.

😎
Hey there!!

Welcome to the game!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Let's go!
Going good!

Your Progress

/7

Collect rest of the pieces!

  • Each piece fills a part of the light bulb
  • Search the website to find them
  • Find them all to get the prize

Congrats! You collected all the pieces

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

Claim your prize

About Piece 1

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 3

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 4

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 5

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 6

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 7

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

🎉
Claim your prize!

A free workshop session is on us!

Provide you info below:

Good Job!

Piece 1 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 2 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 3 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 4 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 5 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 6 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 7 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!

Check your progress anytime.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!