Toimitusjohtajan katsaus kuluneeseen tilikauteemme

Tilikausi 2019-2020 oli monin tavoin historiallinen ja muistettava tilikausi. Kauden alussa asetimme tavoitteen päästä miljoonan liikevaihtoon sekä nostaa työnantajakuvapalvelumme myyntiä. Kauden alussa tiimin koko oli 7 ja tilikauden lopussa 12. Vuoteen mahtui niin suuria voittoja kuin pettymyksiäkin ja erityisen oman vivahduksensa aiheutti luonnollisesti maailmanlaajuinen koronaviruspandemia.

Tilikauden lopullinen liikevaihto oli 880t, mistä 832t tuli rekrytointiliiketoiminnasta. Laskutus per rekrytointitiimiläinen oli noin 119t/vuosi. Syksy meni odotusten mukaisesti (407t), minkä lisäksi tammikuu-maaliskuu näytti jatkavan hyvää kasvukäyrää (265t), mutta huhtikuusta kesäkuuhun puolestaan sekä uusmyynti että olemassaolevat projektit hidastuivat. Helmikuu ja maaliskuu olivat yrityksen parhaat 108t ja 113t liikevaihdoilla. 

Vaikka korona iski keväällä myös meidän liiketoimintaamme, emme joutuneet missään vaiheessa lomauttamaan henkilöstöämme.

Koronan vuoksi menetimme lopulta kaksi asiakkuutta, jotka päättyivät ennenaikaisesti. Rekrytointi laitettiin jäihin monessa asiakkuudessa, mutta se palasi lähes entiselleen kesäkuun aikana. Sen sijaan työnantajakuvapalvelun saralla myynti kasvoi ja määrällisesti suurin osa sisääntulevista liideistä koski työnantajakuvakonsultointia. Siirsimme ja koulutimme sisäisesti rekrytoijiemme resursseja näihin projekteihin. Kesäkuu 2020 näytti jo varsin normaalilta myynnin saralla, mutta liikevaihto ei aivan vielä palannut korona-aikaa edeltävien kuukausien tasolle ollen kesäkuussa 60,7t.

Suurimman liikevaihdon tuotti tuntihintainen rekrytointikonsultointi 515t. Tässä palvelukokonaisuudessa kolme suurinta asiakasta tuotti yhdessä noin 50% palvelukokonaisuuden liikevaihdosta. Suorahaun puolella myynti oli 317t. Edellisellä tilikaudella suorahaun osuus oli 288t ja tuntihintaisen konsultoinnin 107t. 

Tuntihintaisen konsultoinnin nousu on ollut tilikauden 2019-2020 trendi. Yhä useammalla asiakkaallamme on useita rekrytointitarpeita, mikä on johtanut tuntihintaisen rekrytointiavun kasvuun. Lisäksi asiakkaamme ovat kaivanneet kokonaisvaltaisempaa rekrytointikonsultointia, johon on kuulunut esimerkiksi rekrytointifunktion pystyttämistä sekä digi- ja IT-alan rekrytointien konsultointia sekä prosessien ja kandikokemuksen kehittämistä.

Asiakkaissamme korostuu kolme erilaista yritysryhmää. Ensimmäinen ryhmä on IT-alan organisaatioiden ryhmä, joka kaipaa rekrytointitiimiinsä kausiluontoista tai jatkuvaa lisäresurssia. Toinen ryhmä on startup-yritysten ryhmä, jossa ollaan vasta perustamassa rekrytointifunktiota ja jossa kasvutavoitteet ovat suuret. Kolmas ryhmä on perinteisempien toimialojen yritysten ryhmä, joka on tekemässä digiloikkaa ja kaipaa rekrytointiin uudenlaista otetta ja tieto-taitoa. 

Rekrytointiliiketoimintamme vetäjä ja osakas Anna Schoonover päätti jättää pestinsä vuoden 2019 lopussa ja alkuvuonna 2020 rekrytoimme uutta vetäjää. Uudeksi vetäjäksi valikoitui Anni Helinen TietoEVRYltä. Muutoin tiimi on kasvanut tilikauden aikana kolmella rekrytointikonsultilla. 

Työnantajakuvapalvelun kehitys saatiin valmiiksi vuoden 2019 lopussa ja palvelukokonaisuutta ryhdyttiin aktiivisesti myymään ja markkinoimaan 2020 alussa. Työnanantajakuvatyön kokonaismyynti oli 38 900e, josta valtaosa tuli yhdeltä asiakkaalta. Liikevaihdosta ei tule kuitenkaan vetää kokonaiskuvaa, sillä työnantajakuvapalvelun kysyntä ja myynti kasvoi Q2:n aikana koronaepidemiasta huolimatta – tai sen vuoksi – ja laadimmekin lisäksi kaksi isoa yhteistyösopimusta tilikauden loppuun mennessä. Lisäksi aktiivisia myyntikeskusteluita oli tilikauden lopulla käynnissä useampia. 

Työnantajakuvapalvelukokonaisuuden saralla olemme identifioineet kaksi erilaista asiakasryhmää. Toinen ryhmä on perinteiset teollisuusyritykset, joita IT-osaajat eivät miellä heille potentiaaliseksi työnantajaksi. Toinen ryhmä on puolestaan pienet IT-alan yritykset sekä yritykset, joilla saattaa olla vahva kansainvälinen brändi, muttei juurikaan tunnettuutta Suomessa. 

Työnantajakuvatyön saralla erikoistuminen IT-alan osaajien houkutteluun on herättänyt varovaista innostusta markkinassa. Työnantajakuvatyö, odotustemme vastaisesti, olikin Q2:n eniten myyntikeskusteluja herättänyt tuotteemme. Palvelukokonaisuus tukee sekä pienempiä yrityksiä, jotka käyttävät työnantajakuvatyötä lähinnä rekrymarkkinoinnin työkaluna ja rekrytoinnin tukena (”500 liidiä” -palvelu) sekä suurempia yrityksiä, joissa haetaan laajempaa ja strategisempaa työnantajakuvatyötä, jolla puhutella IT-alan osaajia. 

Kilpailijamarkkina on myös kuuma ja uusia toimijoita on syntynyt markkinoille tänäkin vuonna. Nämä kilpailijat ovat kuitenkin erikoistuneet geneeriseen työnantajakuvatyöhön, eivätkä puhuttele erityisesti IT-alan osaajien kohderyhmää. 

Meidän puolellamme haasteet työnantajakuvapalvelun parissa ovat liittyneet lähinnä omaan resursointiin, sillä liiketoiminnan vetäjä, Petra Erkkilä, on vastannut niin asiakkuuksista, uusmyynnistä kuin palvelun kehittämisestäkin. Kesän aikana olemme keskittyneet resursoinnin parantamiseen sisäisellä koulutuksella sekä rekrytoimalla työnantajakuvakonsultteja. Työnantajakuvapalvelun hinnoittelu on ollut haastavaa projektihinnoittelun vuoksi, sillä aika-arvioiden esittäminen sekä laskutuksen tapahtuminen vasta projektin päätyttyä ovat aiheuttaneet viivästystä laskutukseen.

Innovaatioiden saralla keskityimme kaudella 2019-2020 koulutusliiketoiminnan pystyttämiseen. Muutamia koulutuksia järjestettiin, mutta koulutusten skaalautuvuus ei ollut toivottua tasoa, eikä liiketoimintaa saatu kannattavaksi. Tästä eteenpäin keskitymme ainoastaan räätälöityjen yrityskohtaisten koulutusten järjestämiseen. Lisäksi saimme Business Finland -rahaa 10 000e ohjelmistoalustahankkeen validoimiseen. Hankkeen vetäjä kuitenkin siirtyi uusiin haasteisiin ja avustuksen käyttö ja vastuuhenkilöt on päätettävä uudelleen.

Markkinoinnin ja myynnin saralla tilikausi 2019-2020 on ollut tuottelias vuosi. Olemme keskittyneet luomaan prosesseja, ottamaan käyttöön uusia funktioita tukevia ohjelmistoja sekä vahvistamaan sisääntulevien liidien määrää. Täydellistä dataa ei ole vuodesta saatavilla, mutta arvio on, että voitetuista projekteista noin 90% on inbound-liidejä. 

Kuva: screenshot Ylen aamusta (https://areena.yle.fi/1-50446782)

Markkinoinnin isoista projekteista tilikauden aikana voidaan mainita uudet nettisivut sekä Slush-kampanja. Lisäksi olemme pyrkineet kasvattamaan oman tiimimme aktiivisuutta LinkedInissä, joka on suurin liidien lähde. Tiimimme on myös ollut aktiivisesti puhumassa ja näkyvillä mediassa. Markkinointijohtajamme on ollut esillä mm. Kauppalehdessä ja toimitusjohtaja Sofia Pohls mm. Ylen Aamussa

Henkilöstön puolella vuosi on tuonut mukanaan joitakin muutoksia, kuten edellä mainittu rekrytointiliiketoiminnan johtajan vaihdos. Henkilöstön sitouttamiseen on keskitytty erityisesti kevään osakeannin avulla. Lisäksi olemme panostaneet ketterän kasvuyrityksen HR-organisaation luomiseen. Tiimiläiset ovat käyttäneet hyvin koulutusbudjettejaan oman osaamisen kehittämiseen. Syksyn etätyömökki Luostolla oli myös pidetty matka. 

Tilikaudella panostimme myös hallitustyöskentelyn kehittämiseen ja uutena hallituksen jäsenenä aloitti Jaakko Sippola. Lisäksi jatkoimme hyvää yhteistyötämme neuvonantajamme Raghunath Koduvayurin kanssa.

Vuoden 2020 toinen vuosipuolisko käytetään liikevaihdollisesti ennen koronaa saadun hyvän kasvuvauhdin saavuttamiseen uudelleen. Vahvistamme myyntitiimiä uudella myyjällä, minkä lisäksi panostamme markkinointiin sekä tarjoamme asiakkaillemme työpajoja sekä muuta lisäarvoa. Lisäksi panostamme työnantajakuvapalvelun luomaan nosteeseen ja olemmekin vahvistaneet tiimiämme myös tällä saralla. 

Pyrimme varmistamaan tasaisen ja hyvän laadun rekrytointiliiketoiminnassa. Tarkoitus on varmistaa arvon tuottaminen asiakkaillemme hyvän laadunvarmistamisen kautta sekä asiakaspolkujen avulla. Lisäksi panostamme tiimiläisten osaamiseen koulutusbudjettien sekä yhteiskoulutusten avulla. Kokeilenemme rekrytoinnin saralla myös uudenlaista hinnoittelua, joka perustuisi osittain tuntihintaan ja osittain tuloksiin.

Työnantajakuvapalvelun puolella tarkoitus on tuoda palvelu maturiteettivaiheeseen. Pyrimme markkinoimaan palvelua laajasti sekä yhä jatkokehittämään palveluntarjontaa. Koulutamme sisäisesti henkilöstöä työnantajakuvatyön pariin. 

Edistämme myös kansainvälistymissuunnitelmiamme tänä vuonna. Viemme loppuun markkinatutkimuksen sekä kohdistamme myyntiä ulkomaille. Pienemmälle huomiolle jäänee innovaatioportfoliomme, johon tällä hetkellä kuuluu ohjelmistoalustaidea. Kartoitamme kiinnostusta projektiin sisäisesti. 

Henkilöstön puolella vietiin loppuun keväällä alkanut osakeanti, johon kaikki työntekijät ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa. Lisäksi parannamme erityisesti perehdyttämistä sekä pyrimme tuomaan henkilöstön määrän noin 20:een henkeen. 

Vaikka koronavirustilanne luo epävarmuutta markkinoille, uskomme vahvasti, että se myös kiihdyttää digitalisoitumista ja IT-alan kasvua. Tämä avaa uusia ovia kahdelle pääliiketoiminta-alueellemme. Trendi on globaali ja kilpailija-analyysimme mukaan Euroopankaan tasolla suoria kilpailijoita on vain kourallinen, mikä avaa erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistymiselle. Myös oman ohjelmiston luominen ratkaisemaan osaajapulaa on mahdollisuus, jota on hyvä tutkia.

Toimitusjohtaja, Co-founder
Sofia Pohls
050 548 9128
[email protected]

💡 Kysymyksiä? Ajatuksia? Ole minuun yhteydessä!

😎
Hey there!!

Welcome to the game!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Let's go!
Going good!

Your Progress

/7

Collect rest of the pieces!

  • Each piece fills a part of the light bulb
  • Search the website to find them
  • Find them all to get the prize

Congrats! You collected all the pieces

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

Claim your prize

About Piece 1

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 3

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 4

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 5

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 6

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

About Piece 7

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis
voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis
nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi

🎉
Claim your prize!

A free workshop session is on us!

Provide you info below:

Good Job!

Piece 1 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 2 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 3 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 4 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 5 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 6 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!
Good Job!

Piece 7 Found

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!

Check your progress anytime.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reiciendis, quia. Quis voluptates reprehenderit vero minima maxime dolor in placeat laboriosam consequuntur, reiciendis nostrum, cupiditate optio ratione voluptate quasi totam nesciunt.

Ok!